جنبش راه سبز امید

عکس خودم در سن پنج سالگی

ببین! سبز پوشیده ام.

پس مرا هم بکش؛ ریگی*!

ادامه خواندن جنبش راه سبز امید

غربت


چه غربت با شکوهی!

شکر که در میان قوم بی غیرت نیستی؛ امام رضا (ع).

ادامه خواندن غربت

قدر

قدر نشینت شدم، قطره قطره باریدم

به لبخندی میهمانم کن؛ خدا.

جاده

چشمانم خط جاده را دنبال مي کند تا به پاهايش برسد…

نکند اين راه را اشتباه به انتظار نشسته ام!؟

ندا

او فقط فريب تو را خورده بود، آمده بود تا عطش قدرتت رفع شود.

خون “ندا”ي ما سيرابت کرد؛ موسوي؟