پنجره فولاد

يا امام رضا (ع)پنجه هايم در پنجره فولادت قفل شده و دلم در آسمانت باراني…

يا ضامن آهو (ع)، دستم را بگشا.

بهار 2

حضرت آيت الله سيد علي خامنه اي (مدظله)زمستان مانده بود انگار، امسال!

گويي آسمان هم، منتظر بهاري از جنس ولايت بود…

و اکنون… باز شيرازم، بهاري است.

ادامه خواندن بهار 2