بهار 2

حضرت آيت الله سيد علي خامنه اي (مدظله)زمستان مانده بود انگار، امسال!

گويي آسمان هم، منتظر بهاري از جنس ولايت بود…

و اکنون… باز شيرازم، بهاري است.

ادامه خواندن بهار 2

بهار

حضرت آيت الله سيد علي خامنه اي (مدظله) در شيرازگمان مي کردم که مهمان است …

آمد …

ديدم که مهمانم .

چه ميزبان بي ريايي !

ادامه خواندن بهار

مرگ

قبر

ميليون ها بار کف پاهايت را مي بوسم،

به عشق روزي که جسم لختت را به آغوش کشم…

چشم به راه سينه چاکت، “خاک”