آبرو


خداوندا!

هر چه در داشته هایم گشتم، چیز ارزنده ای جز اندک آبرویم نیافتم

پس آبروی ناچیز من، قربانی درگاه و راه تو

از من بپذیر.

جمعه آسمانی

امام خمینی

آسمان را به نور خدائی خورشید شناختیم و ستاره هایش را با نور ولایی ماه دیدیم.

السلام علیک یا حضرت آسمان

درود بر روح خدا، حضرت خورشید و سلام بر نور خدا، حضرت ماه

  • در جمعه تاریخی (چهاردهم خرداد ماه 1389)، زیر سایه حضرت آسمان، در جوار حضرت خورشید، به امامت حضرت ماه، با صدای رسا تکبیرت الاحرام می گوییم: اللَّه أَكْبَر و نماز می بندیم به شکرانه جماعتی به عظمت دریا و شکر می کنیم این اتحاد عظمای ایرانیان را و از عمق وجودمان از خدا می خواهیم: آسمان را به زمین آور که اینجا همه آماده ایم…
  • رفتیم و صدای اللَّه أَكْبَر ما را جهان شنید…
  • صدای ماه را :بشنوید

جام زهر 2 ؟


مردم به هوش، مردم به گوش!

می خواهند “امام” جام زهر بنوشد؛

و جنگمان جنگ نباشد، تا “پیروزی”.

تا نابودی “فقر و فساد” راهی نمانده است؛

مباد “هشت ماه دفاع مقدسمان” را با قلع نامه ای، قمع کنند…

دختران ریش دار

شغال های جنبش سطل آشغال، چادری شدند!

و خدا اینگونه دشمنانش را از میان احمق ها بر می گزیند.

امتحان

خدایا!

ابراهیم را با اسماعیل و اسماعیل را با عزرائیل آزمودی…

امتحان من چیست؟

قدر

قدر نشینت شدم، قطره قطره باریدم

به لبخندی میهمانم کن؛ خدا.

آغوش

نه فقط به خاطر اينکه رئيس جمهور دلهايي

خوشا به حالت

چون آقايم به آغوشت کشيد