آیینه شب ها

جنبش سبز

خانمی به نام “هیلا صدیقی” چند صباحی است سعی می کند شاعرش بدانند!

گمان کردم حالا که هیلا شعر می گوید چرا رامیم نگوید؟!

پس دست به کیبورد شدم تا قضاوت کنید و ببینید کی برد!؟:

شبانگاه تو هر روز است خانم

سیه روزیت از سوز است خانم

چرا سوزی ز آبادی ایران؟

چرا آتش گرفتی از دلیران؟

بیاد آور! ستم کردی به ایران

نگاه کفر آمیزت به انسان

بیاد آور! خدا را، وای برتو

چه کردی با ره سبز شهیدان؟

بیاد آور ولی افسوس، افسوس

که در دامی و با دامت شدی دوست

چه شاد است اجنبی از غصه تو

و غمگین است ایران از غم تو

بیا بردار سر از چوبه دار

بیا بنشین کنار ساحل یار

همه در سوگ مرگ آدمیت

بیا دست از سر آیینه بردار

در این آیینه جز تو نیست، خانم

و در تو هست یک ابلیس، خانم

شبانگاهی که سربازی کنی، آه

برای دشمن حق و حقیقت…

بدان ایران ما سرباز دارد

نگاه عشق بر پرواز دارد

تو را با دست بسته می کشیدند

برای حاضران تا پای شیطان

گناهان تو را می خواند شیطان

گلی از تو به دست خود دهد جان

نمی خواهم جوابم را بخوانی…

نمی خواهم به راهت شاد، مانی

نمی خواهم ولی افسوس، افسوس

که در دامی و با خود شادمانی

بیا بند از دو دستت باز کن، باز

بیا با بال من پرواز کن، باز

بیا ایرانمان، با هم بسازیم

بیا همت مضاعف کن از آغاز

به شیطان سنگ باید زد نه انسان

نباید آتش اندازی به ایران

از ابلیس درونت دور شو، آی

از این شیطان صفت ها رو بگردان

شبانگاه تو هر روز است خانم

سیه روزیت از سوز است خانم

چرا سوزی ز آبادی ایران؟

چرا آتش گرفتی از دلیران؟

جام زهر 2 ؟


مردم به هوش، مردم به گوش!

می خواهند “امام” جام زهر بنوشد؛

و جنگمان جنگ نباشد، تا “پیروزی”.

تا نابودی “فقر و فساد” راهی نمانده است؛

مباد “هشت ماه دفاع مقدسمان” را با قلع نامه ای، قمع کنند…

شکایت

میرحسین موسوی

میرحسین، من همجوان“ام؛

از من همشکایت” کن.

  • وقتی شنیدم میرحسین موسوی از تریبون جوانان ایران (روزنامه جوان) شکایت کرده است، غصه ام گرفت و از دست آن جناب ناراحت شدم؛ زیرا من هم در مطالب و پاسخ هایم به دیدگاه های دوستان “خط نفاق” را افشا کرده ام و اکنون انتظار دارم از من هم شکایت شود و چه توفیقی بالاتر و والاتر از اینکه “مغز معیوب فتنه” از آدم شکایت کند؟
  • لذا بدینوسیله ضمن تبریک صمیمانه به روزنامه جوان، که یقینا در راه “عمار گونه” خود موفق بوده است، از جناب آقای میرحسین موسوی خواهش می کنم از من و همه جوانان “غیر خداجوی(!!!)” که روز 9 دی شعار “مرگ بر منافق” و “مرگ بر موسوی” داده اند نیز شکایت کنند. با تشکر.

بصیرت

امام خامنه ای و علی اصغر

گریه اصغر، بیتابی برای شهادت بود!

کاش خواص کوفه به اندازه طفل شش ماهه بصیرت داشتند.

تخم فتنه

اتل متل توتوله
جهاده  نهروونه

امون از اون که وقتی
خدا بشه بهوونه

خدا بشه یه ابزار
نعوذ بللا آچار
کنار پول دم پست
اونم بیاد تو آمار

شماها که همیشه
لبخند به لب می داشتید
تو این همه انتخاب
تردید هیچوقت نداشتید؟

چی شد شما بد شدید؟
چی شد یهو دد شدید؟
چی شد نامه نوشتید؟
چی شد سلام نذاشتید؟

گفتید تو انتخابات
اگه  پیروز نباشیم
حتما تقلب شده
شهرو از هم می پاشیم

صحبتایه  تازتون
دردمونو تازه کرد

تمام حسن ظنُ
بهم زدو پاره کرد

اون مهدی بیچاره
اصلا تقصیر نداره؟
یا اون فائزه طفلک
رفته غذا بیاره؟

با چیزایه موسوی
اونا کاری ندارند
روزا همرهه طلحه
شب ، با زبیر بیدارند !

با صحبت دوباره
راهش و پیش  گرفته
این رو نگم که ” عکسه
امام آتیش گرفته ! “

اون فتنه ای که کاشتین
غربیا آبش دادن
علفهای هرزه رو
آب نه سرابش دادن

خدا کنه که آقا
حکم جهادم بده
ارتش نگو، یه دنیا
نتونه جوابم بده

  • برای اولین بار در تاریخ “دیوان دل” آنقدر تحت تاثیر محتوای بلوتوث دریافتی قرار گرفتم که قانون “فقط نوشته های خودم” را زیر پا گذاشته و مصمم به انتشار این شعر وزین شدم.
  • استفاده از این شعر بدون ذکر منبع هم بلامانع است!

روح الله

بکُشیدم و در پاره پاره قلبم بخوانید:

اسلامـــــایرانـــــخمینیـــــخامنه ایـــــمهدی (عج)

دین سبز

کفر و الحاد و همجنس بازی!

اصول دینت را گفتی ولی نگفتی! پیامبرت کیست؟