2 Replies to “بررسی «شبکه ملی اطلاعات» در شبکه خبر”

  1. خواب روزه دار عبادت،
    خاموشی او تسبیح،
    عمل وی پذیرفته شده
    و دعای او مستجاب است.”

    بابت تلاشتون ممنونم

Comments are closed.