Posted on

گفت:arrow_left:️ سرعت اینترنت و دانلود و آپلود اومده پایین❗️ چه دلیلی داره؟:interrobang:
گفتم:arrow_right:️ علت اصلی پایین بودن سرعت و کیفیت اینترنت در ایران، این است که به خاطر سیاست‌های غلط، غیرعقلانی، غیرفنی و غیرمنطقی مسئولین وزارت ارتباطات از گذشته تا امروز، مردم ایران برای مصرف داخلی از پهنای‌باند خارجی استفاده می‌کنند:bangbang:…️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.