4 Replies to “خالق کلمات”

 1. بازتاب: رامیم
 2. بازتاب: Najafabad
 3. بازتاب: Najafabad
 4. به ما نگفته اند که زندگی، درد و بدبختی و ناامیدی و غم و اشک هم دارد. شما را نمی دانم، ولی خود من نمی خواهم هیچ یک از آنها را ازدست بدهم. می خواهم زندگی را درآغوش بگیرم و ازجزءبه جزء آن سردر بیاورم.
  نمی خواهم وارد زندگی بشوم و نفهمم گریه کردن چه جور چیزی است.
  مجاری اشکی به خاطر همین ساخته شده اند. اگر قرار بود گریه نکنم که آنها را نداشتم. یک کمی گریه کردن بدنیست. همیشه متوجه شده ام که اشک، چشم را پاک می کند. ودر جای خود نیز خنده وشادی واصل بر شادی ست چون ما اشرف مخلوقاتیم وچون خدا آنچه را آفریده خود دوست دارد ما نباید از آفریده شدن خود غمگین باشیم بلکه بگوئیم فتبارک الله احسن الخالقین واز ته دل ورضایت خاطر بخندیم ودیگران را هم شاد کنیم وشادی برایشان آرزو کنیم .
  شاد وخرم وسبز وموفق باشید
  برادر کوچک شما اصغر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *