«باید به‌عنوان انسان مورد احترام باشیم»

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ ساعتِ ۱۸:۴۴ دقیقه به مدت ۴۲ دقیقه میهمانِ برنامهٔ زندهٔ برخطِ شبکهٔ آموزش بودم. در طول برنامه حرف هایِ عجیبِ مجری […]

«باید به‌عنوان انسان مورد احترام باشیم» ادامه مطلب ...