«انقلاب اسلامی» در «فضای مجازی» (بخش دوم)

«وابستگی زیربنایی» اولین مانع استقلال در فضای مجازی

در مجال قبل گفته شد: «کشور ما از لحاظ زیربنایی و فنی، در فضای مجازی، به طور کل کشوری مستعمره است.» و «متأسفانه در بهره […]

«انقلاب اسلامی» در «فضای مجازی» (بخش دوم)

«وابستگی زیربنایی» اولین مانع استقلال در فضای مجازی
ادامه مطلب ...

«انقلاب اسلامی» در «فضای مجازی» (بخش اول)

موانع «استقلال» در «فضای مجازی»

اگر به خاطر داشته باشید، پیش از این در مقالی دیگر (با عنوان: در اینترنت هم بگو مرگ بر شاه) به تورق کتب جامعه شناسان […]

«انقلاب اسلامی» در «فضای مجازی» (بخش اول)

موانع «استقلال» در «فضای مجازی»
ادامه مطلب ...

«استقلال»، «آزادی»، «جمهوری اسلامی» در فضای مجازی

این مطلب مقدمه ای است بر مطالبه ای که با محوریت سوالات زیر، بزودی منتشر خواهد شد: «استقلال» در فضای مجازی، اساساً چیست؟ چگونه می‌توان […]

«استقلال»، «آزادی»، «جمهوری اسلامی» در فضای مجازی ادامه مطلب ...