تاثیر مودم‌های وای‌فای بر زنان باردار و عقیم شدن مردان

یک کارشناس فضای مجازی گفت: خانه‌هایی که مودم وای‌فای در آنها روشن است، تضمین می‌دهم در آینده بچه‌هایشان در فرزندآوری دچار مشکل ‌شوند یا زنان باردار آنها لطمه بخورند.

تاثیر مودم‌های وای‌فای بر زنان باردار و عقیم شدن مردان ادامه مطلب ...