تدبیر برای صیانت از «کودکان آنلاین» نیاز امروز جوامع است/ برای نجات ۱۹ میلیون کاربر جوان کشور باید قانون تصویب شود

روح الله مومن نسب:در فضای مجازی توسط آماری که منتشر شده ۱۹ میلیون کاربر زیر ۱۸ سال داریم، بر اساس استانداردهای بین المللی کاربر زیر ۱۸ سال را کودک در نظر می گیرند که باید در معرض آسیب و خطر قرار نداشته باشد.

تدبیر برای صیانت از «کودکان آنلاین» نیاز امروز جوامع است/ برای نجات ۱۹ میلیون کاربر جوان کشور باید قانون تصویب شود ادامه مطلب ...