تلگرام به دنبال سونامی اقتصادی در ایران است

تلگرام مصداق بمب شیمیایی است که همراه با اینستاگرام و توئیتر توسط دشمن در جنگ رسانه‌ای علیه ایران به کار گرفته شده‌اند و کاربران این بدافزارها جسم و روح‌شان در خطر است.

تلگرام به دنبال سونامی اقتصادی در ایران است ادامه مطلب ...