سست شدن بنیان خانواده، بزرگ‌ترین آسیب شبکه‌های ضداجتماعی خارجی است

معاون مرکز فضای‌مجازی سازمان بسیج کشور در شهرستان اردکان با اشاره به خطرات گسترده شبکه‌های‌اجتماعی و تشبیه آن‌ها به شبکه‌هایی ضد اجتماع گفت: سست شدن […]

سست شدن بنیان خانواده، بزرگ‌ترین آسیب شبکه‌های ضداجتماعی خارجی است ادامه مطلب ...