راس فتنه ۸۸ شبکه های اجتماعی و اینترنت بود/ آمریکائی ها از طریق فضای مجازی مستقیما فتنه ۸۸ را ایجاد کردند

مومن نسب گفت: تاثیرات شبکه اجتماعی بر اساس اسناد و مدارکی که وجود دارد یقینا در فتنه ۸۸ بیش از حتی فرار از فتنه بوده و میشود گفت راس فتنه ۸۸ در واقع شبکه های اجتماعی و اینترنت بوده است.

راس فتنه ۸۸ شبکه های اجتماعی و اینترنت بود/ آمریکائی ها از طریق فضای مجازی مستقیما فتنه ۸۸ را ایجاد کردند ادامه مطلب ...