جامعه بدون فرهنگ؛ جامعه ای مرده به حساب می آید/ بی هویتی در فضای مجازی باعث شکلگیری بی فرهنگی در جامعه می شود

مومن نسب گفت: بی هویتی در فضای مجازی باعث شده که بی فرهنگی در جامعه شکل گیرد مثلا الان دیگه خودشان را در چهار چوب فرهنگ و مقید و معتقد به فرهنگ نمی دانند در نتیجه در فضای مجازی هویت شان هم مشخص نیست.

جامعه بدون فرهنگ؛ جامعه ای مرده به حساب می آید/ بی هویتی در فضای مجازی باعث شکلگیری بی فرهنگی در جامعه می شود ادامه مطلب ...