وقتی شبکه‌های اجتماعی خارجی، ضداجتماع ایرانی می‌شوند

۲۹ شهریورماه بود که معاون اول رئیس قوه‌قضاییه در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار فراهم‌سازی زمینه مسدودسازی و کنترل شبکه‌های اجتماعی شد و مُهر اقدام […]

وقتی شبکه‌های اجتماعی خارجی، ضداجتماع ایرانی می‌شوند ادامه مطلب ...