فرمان دوم / لانه جاسوسی جدید آمریکا را تسخیر کنید

اماممان منتظرند تا انقلاب سوم را اعلام کنند. این بار جهان هدف توست و صدایت در کوچه پس کوچه‌های زمین، خانه‌های ظلم را یکی پس […]

فرمان دوم / لانه جاسوسی جدید آمریکا را تسخیر کنید ادامه مطلب ...