نامه ای به سه «مسئول» پیرامون نقش فیسبوک در هولوکاست غزه

آقایان محمدجواد ظریف، علی جنتی و محمود واعظی درود و احترام رمضان است و ناگزیریم به انجام واجبات و رهاکردن محرمات. ازاین‌رو فی الباب امربه‌معروف […]

نامه ای به سه «مسئول» پیرامون نقش فیسبوک در هولوکاست غزه ادامه مطلب ...