“فرد محوری” عاملی برای فراموشی اصالت هنر توسط هنرمندان است

روح الله مومن نسب گفت: “فرد محوری” مشکل رایجی که در استفاده نادرست از گوشی های همراه به وجود آمده است به اصل که هنر هنرمندان بوده و باعث برجستگی و موفقیت شان شده است کمتر بپردازند و آرام آرام هنر اصلی شان را از دست دهند.

“فرد محوری” عاملی برای فراموشی اصالت هنر توسط هنرمندان است ادامه مطلب ...