بر خلاف غرب، نظارت بر اینترنت در ایران کاملا دموکراتیک است

از آنجا که وجه مشترک زندگی در جامعه مجازی با واقعی، عامل انسانی است و این عامل شکل دهنده تمام روابط و جرایانات هر دو […]

بر خلاف غرب، نظارت بر اینترنت در ایران کاملا دموکراتیک است ادامه مطلب ...