چه کسانی به دنبال «کاپیتولاسیون نوین» هستند؟

کاپیتولاسیون (به فرانسوی capitulations) که به زبان مادریِ ما می‌شود قضاوت‌سپاری، به معنای سپردن حق رسیدگی قضایی جرائم اتباع خارجی به نمایندهٔ حقوقی دولت خارجی […]

چه کسانی به دنبال «کاپیتولاسیون نوین» هستند؟ ادامه مطلب ...