اعدام مجازی در گوگل به جرم «نقد دولت آمریکا»

سه شنبه، ۲۴ دی ۹۲، میهمان هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بودم تا دو ساعته پایگاه‌های آمریکایی و تأثیرات مخرب آن‌ها بر جامعه اسلامی را […]

اعدام مجازی در گوگل به جرم «نقد دولت آمریکا» ادامه مطلب ...