آیا «آمریکا» واقعا به ما «سرویس» می دهد؟!

یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۱۴ دقیقه به مدت ۵۱ دقیقه میهمانِ چشمانِ دوخته‌شده به شبکه آموزشِ سیما بودم. با نیم ساعت تأخیر، اجرای زندهٔ […]

آیا «آمریکا» واقعا به ما «سرویس» می دهد؟! ادامه مطلب ...