آیا آژانس امنیت ملی آمریکا استیو جابز را کُشت؟

بیست و دومین روز از مهرماه امسال، برای سخنرانی و پرسش و پاسخ میهمانِ جمعی از دانشجویانِ فناوری اطلاعاتِ دانشگاهِ مازندران بودم. پیش از دعوتم […]

آیا آژانس امنیت ملی آمریکا استیو جابز را کُشت؟ ادامه مطلب ...

افزایشِ پهنایِ باندِ اینترنتِ بین‌المللِ ایران در اولویت برنامه های آژانس امنیت ملی آمریکا

در برخی خبرگزاری ها آمده بود «افزایش پهنای باند اینترنت بین‌الملل در اولویت برنامه واعظی»… این یعنی «دکترای روابط بین‌الملل» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات […]

افزایشِ پهنایِ باندِ اینترنتِ بین‌المللِ ایران در اولویت برنامه های آژانس امنیت ملی آمریکا ادامه مطلب ...