آیا آژانس امنیت ملی آمریکا استیو جابز را کُشت؟

بیست و دومین روز از مهرماه امسال، برای سخنرانی و پرسش و پاسخ میهمانِ جمعی از دانشجویانِ فناوری اطلاعاتِ دانشگاهِ مازندران بودم. پیش از دعوتم […]

آیا آژانس امنیت ملی آمریکا استیو جابز را کُشت؟ ادامه مطلب ...